Apie mus

Leidykla „Šviesa“ - pažangių ugdymo sprendimų kūrėja. Savo ilgametę mokomojo turinio kūrimo patirtį bei naujausiais švietimo ekspertų žinias pritaikome šiuolaikinių mokymo(si) priemonių kūrimo procese. Suteikdami sistemiškus mokymo(si) įrankius mokytojams bei mokiniams, mes padedame lengviau ir su didesniu pasitikėjimu keliauti mokymo(si) keliu.

Mes tikime, jog mokymasis turi būti įtraukus ir patrauklus, kad vaikai kasdien eksperimentuotų, tyrinėtų, atrastų, klaustų, gilintųsi, augtų žingeidūs ir trokštantys tapti savo gyvenimo kūrėjais. Daugiau užduotų klausimų – mažiau spragų. Daugiau įsitraukimo – mažiau „nepadariau namų darbų”. Daugiau sujungtų taškų – mažiau „mokytoja, kodėl mes šito mokomės?” Toks šiuolaikiškas mokymasis su leidykla „Šviesa“.

 

Ką mes kuriame?

Integruotus mokomojo turinio sprendimus
Kiekvieną naują vadovėlį sudaro visas priemonių komplektas: popieriniai vadovėliai, pratybos, mokinio užrašai, pasitikrinamieji darbai, skaitiniai, mokytojo knygos, skaitmeninės priemonės. Visos priemonės kuriamos taip, kad padėtų mokytojams rengti įdomias, įtraukiančias, nuoseklias ir vertingas pamokas, suteikiančias ir žinių, ir įgūdžių.

Papildomo mokymo(si) leidinius
Šie leidiniai skirti mokytis ir savarankiškai namuose, ir klasėje, siekiant sudominti, įtraukti, pasitikrinti žinias, užpildyti spragas, o svarbiausia, skatinti kiekvieno mokinio individualią pažangą. Šiose mokymo(si) priemonėse lavinami ne tik dalyko, bet ir bendrieji gebėjimai, skatinama apmąstyti ir įsivertinti savo lūkesčius, veiklas, rezultatą, pažangą. Mokytojai šiuose leidiniuose ras įvairesnių užduočių, kurios padės diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą bei vertinti mokinių padarytą pažangą.

„Smagiosios edukacijos“ leidinius
Šios serijos leidiniai mokymąsi paverčia smagiu žaidimu, įtraukia visą šeimą, skatina domėtis įvairiais dalykais, žadina smalsumą ir įkvepia. „Smagiosios edukacijos“ leidiniai skirti vaikams nuo 3 metų iki 4 klasės - tiek gabiems mokiniams, tiek norintiems mokytis geriau. Ieškokite jų knygynuose, lavinkite vaikų gebėjimus, stenkitės suteikti daugiau žinių neprarandant įkvepiančio vaikų smalsumo ir pažinimo džiaugsmo.